השוואת מחירים - TheBid
פנאי
גיל הזהב
תינוקות
דיור
רכב
בעלי מקצוע
לימודים
תקשורת
ביטוח
פיננסים
אסתטיקה
בריאות
דף הבית
טקסט חופשי

השוואת מחירים
פיננסים


מאמרים נוספים בתחום

קופות גמל – שאלות ותשובות נפוצות

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא אפשרות חיסכון לטווח הארוך, לעובדים שכירים או עצמאים. העובדים והמעסיקים מפרישים כספים באופן שוטף עבור קופות גמל, המיועדים לשימוש לאחר גיל פרישה. כל מי שמפריש כספים עבור קופות גמל נקרא עמית.

מהם הסכומים המופרשים עבור קופת גמל?

הסכומים המופרשים על ידי העובד והמעביד עבור קופת גמל תלויים בשכרו של העמית בקופה, כאשר שיעור הסכומים המופרשים על ידי המעביד לא יעלה על 7.5% מהכנסתו של העובד. עובד רשאי להפריש עד 7% משכרו. תקרת ההכנסה משתנה מעת לעת לפי השכר הממוצע במשק.

האם יש הטבות מס עבור קופות גמל?

עמית החבר בקופת גמל נהנה מהטבות מס שונות. קופות גמל בישראל עברו שינויים במהלך השנים, כך שעל חלק מהסכומים מנוכה מס באופן חלקי ועל חלק לא, תלוי באיזו שנה נפתחה הקרן. ככלל, כל הסכומים והרווחים של קופת גמל יהיו פטורים ממס, אם משיכת הכספים מתבצעת לאחר גיל הפרישה של העמית ובמידה ולעמית ותק של חמש שנים לפחות בקופת הגמל.

מהם סוגי קופות גמל הקיימים כיום?

ות עבור עובדים שכירים או עצמאים, ביניהם: קופת גמל לשכירים, קופת גמל לעצמאים, קרנות השתלמות לשכירים ולעצמאים, קופת גמל מרכזית או אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לדמי הבראה, קופת גמל לדמי חופשה ועוד.

האם אני יכול להצטרף לכל קופת גמל?

לא. עמיתים שכירים יכולים להצטרף אל קופות גמל המיועדות לשכירים. עמיתים עצמאים יכולים להצטרף אל קופות גמל המיועדות לעצמאים ועליהם להוכיח את היותם עצמאים. ישנן קופות גמל אליהן רשאי להצטרף רק מעביד אשר משלם משכורות לעובדים, כגון קופת גמל מרכזית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה ועוד.

היכן מושקעים כספי קופת גמל?

לפחות כמחצית מכספי העמיתים המופקדים בקופות גמל מושקעים באגרות חוב ממשלתיות, דבר שהופך את ההשקעה למשתלמת וכדאית עבור העמית. שאר הכספים מושקעים בשוק ההון. תכנית ההשקעות של כל קופת גמל מוסדרת מראש, וכל עמית יכול לבחור קופת גמל עם מסלול ההשקעות המועדף עליו ביותר.

מה קורה עם קופות גמל במקרה של פטירת העמית?

כל עמית אשר מצטרף אל קופת גמל אמור לציין מי הם המוטבים אשר יכולים למשוך את הכספים במקרה של פטירת העמית. במידה ולא צוינו מוטבים, יורשיו החוקיים של העמית רשאים למשוך את הכספים ללא הגבלה בכל עת וללא ניכוי מס.

כמה אחוזים נגבים עבור דמי ניהול?

כל קופת גמל או חברה מנהלת רשאית לגבות עד 2% בשנה מיתרת הצבירה בקופה.

האם ניתן לעבור מקופת גמל אחת אל קופת גמל אחרת?

כן. עמית יכול לעבור אל קופת גמל אחרת, מאותו הסוג כמובן. הפקדת הכספים בקופה הראשונה היא הקובעת גם בעת מעבר אל קופת גמל חדשה.

האם קופות גמל מכילות מרכיב ביטוחי?

לא. קופות גמל אינן מכילות מרכיב ביטוחי כמו ביטוח חיים, ביטוח במקרים של אובדן כושר עבודה וכדומה

השוואת מחירים בתחומים רלוונטיים: